Młodzi filolodzy XXI wieku


MINIONA -

Politechnika Koszalińska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni studenci i doktoranci!

 

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  pierwszej konferencji studencko-doktoranckiej „Młodzi filolodzy XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku w siedzibie Wydziału Humanistycznego PK przy ul. Kwiatkowskiego 6e (języki obrad: polski, angielski, niemiecki). Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów wszystkich filologii. Przedmiotem refleksji staną się bowiem wszelkie badania filologiczne podejmowane przez najnowsze pokolenie miłośników języka. Referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

 

  • problematyka przekładu
  • retoryka
  • lingwistyka
  • historia literatury
  • teoria literatury
  • język współczesny (z jego gramatyką, fleksją, składnią, frazeologią)
  • dydaktyka
  • onomastyka
  • dialektologia

 

Zgłoszenia tematów i abstraktów (do 200 słów) prosimy nadsyłać do 21 lutego 2018 roku na jeden z poniższych adresów mailowych:

martyna.gibka@tu.koszalin.pl

paul.mcnamara@tu.koszalin.pl

Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Uczestnicy zobowiązani będą do nadesłania referatu do 15 kwietnia 2018 roku. Wygłoszone artykuły nadesłane w wersji do druku do 25 czerwca zostaną – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – opublikowane w czasopiśmie naukowym Politechniki Koszalińskiej lub monografii zbiorowej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują poczęstunek w przerwie obrad.

 

 

Komitet organizacyjny:

dr Martyna Gibka

dr Paul McNamara


Źródło:  http://wh.tu.koszalin.pl/

Aktualizacja:  2018-01-21 18:27:35