Fantastyczne tryumfy wyobraźni


MINIONA -

Aula Danka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, „mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasyscience fiction i horroru.

 • historia fantastyki;
 • fantastyczność w historii literatury;
 • realizm magiczny;
 • fantastyka grozy i horror;
 • groza i gotycyzm;
 • fantasy i fantastyka mitopoetyczna;
 • science fiction, futurologia, fantomatyka;
 • fantastyka postapokaliptyczna;
 • fantastyka dla dzieci i młodzieży;
 • fantastyka superbohaterska;
 • fantastyka i sztuki plastyczne;
 • fantastyczne filmy, komiksy, seriale, animacje, gry wideo;
 • fantastyczna narraktywność: RPG i LARP;
 • kultowe teksty fantastyczne i kanon fantastyki;
 • “drugi obieg” fantastyki: krytyka literacka, festiwale i konwenty;
 • fandom i aktywność fanów;
 • nagrody za twórczość fantastyczną;
 • fenomen Disneya;
 • najnowsze nurty krytyczne i szkoły interpretacyjne w badaniach nad fantastyką;
 • fantastyka a aktualne dyskursy społeczno-polityczne;
 • płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
 • fantastyka i tabu;
 • fantastyka i religia;
 • subkreacja i światotwórstwo fantastyczne;
 • narracje transmedialne w fantastyce;
 • bestiariusze i monstrualność w fantastyce;
 • figury i postacie fantastyczne;
 • fantastyka a technologia;

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone najważniejszym polskim i zagranicznym autorom narracji fantastycznych.


Źródło:  http://tryumfywyobrazni.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-01-22 12:13:35