KULTURA POKOJU, DIALOG W KULTURZE


MINIONA -

Kultura Pokoju
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest rzeczowa wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących kultury dialogu.
Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia i roli kultury w nawiązywaniu stosunków interpersonalnych, ukazanych z perspektywy różnych środowisk.
Podczas sesji plenarnych i paneli problemowych podjętych w ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.
Celem konferencji jest wskazanie miejsca w umacnianiu i kształtowaniu kultury 
w relacjach międzyludzkich, zapoznanie się z całokształtem postaw, uznawanych norm oraz wzorów zachowań kształtujących więzi w grupach społecznych.


Źródło:  http://www.kultura.wsb.net.pl

Aktualizacja:  2018-01-23 08:33:23