III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KULTURA POKOJU - "Kultura dialogu. Dialog w kulturze"


MINIONA -

Sala Konferencyjna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Z przyjemnością informuję Pana, iż Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach organizuje
III Międzynarodową Konferencję – „Kultura Pokoju” pod hasłem: „Kultura dialogu, dialog w kulturze”. Konferencja odbędzie się w dniach  21 - 23 lutego 2018 roku, w  Pałacu i Folwarku Galiny.

Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” to doskonała okazja do wymiany myśli, doświadczeń oraz zaprezentowania wyników badań, dotyczących kultury dialogu w gronie specjalistów, praktyków oraz teoretyków. Głównym celem tego naukowego wydarzenia jest podkreślenie wagi w umacnianiu oraz kształtowaniu potrzeby dialogu w relacjach międzyludzkich, ukazanych z perspektywy różnych środowisk: dialog z perspektywy kultury i sztuki,  dialog z perspektywy filozofii i etyki, dialog z perspektywy religii, dialog z perspektywy edukacji, dialog z perspektywy politologii i nauk o bezpieczeństwie, dialog z perspektywy socjologii i mediów.

Podczas Konferencji planowany jest pokaz sztuk walki, występy artystów z instytucji partnerskich, stoiska promocyjne związane z kulturą i historią Warmii, stoiska promocyjne służb mundurowych. Zachęcamy do wysłuchania wykładów wszystkich mieszkańców regionu, pracowników instytucji, uczniów ze szkół, studentów, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Problematyka 1. Dialog z perspektywy kultury i sztuki
-funkcja dialogu w  kulturze Wschodu i Zachodu
- dialog wobec Innego- problem komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej
-sztuka jako przestrzeń komunikacji
 
2. Dialog z perspektywy filozofii i etyki
-filozofia dialogu a filozofia bezpieczeństwa
-filozofia Innego
- etyczny wymiar dialogu
 
3. Dialog z perspektywy religii
 - dialog w perspektywie poszukiwania wspólnych mianowników religii
-  Przedmiot i podmiot religii w procesie dialogu
- Objawienia jako źródło poznania w religii a dialog międzykonfesyjny
 
4. Dialog z perspektywy edukacji
- o potrzebie dialogowych form i metod prowadzenia zajęć
- wpływ dialogu na kształtowanie relacji uczeń-nauczyciel
- porozumiewanie się w procesie wychowania
 
5.Dialog z perspektywy politologii i nauk o bezpieczeństwie.
-  dialog jako alternatywa wobec przemocy
-  problem uchodźstwa migracji a dialog międzykulturowy
-  dialog w dyplomacji
 
6.Dialog z perspektywy socjologii i mediów
- dialogiczne podstawy społeczeństwa otwartego, rola mediatora w sferze publicznej
- debata i inne mechanizmy komunikowania publicznego
- dialog a nowe media

www.kultura.wsb.net.pl


Źródło:  http://kultura.wsb.net.pl/

Aktualizacja:  2018-01-23 11:07:11