III Międzynarodowa Konferencja Naukowa -KULTURA POKOJU - "Kultura dialogu. Dialog w kulturze"


MINIONA -

Sala Konferencyjna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Z przyjemnością informuję Pana, iż Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach organizuje
III Międzynarodową Konferencję – „Kultura Pokoju” pod hasłem: „Kultura dialogu, dialog w kulturze”. Konferencja odbędzie się w dniach  21 - 23 lutego 2018 roku, w  Pałacu i Folwarku Galiny.

Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” to doskonała okazja do wymiany myśli, doświadczeń oraz zaprezentowania wyników badań, dotyczących kultury dialogu w gronie specjalistów, praktyków oraz teoretyków. Głównym celem tego naukowego wydarzenia jest podkreślenie wagi w umacnianiu oraz kształtowaniu potrzeby dialogu w relacjach międzyludzkich, ukazanych z perspektywy różnych środowisk: dialog z perspektywy kultury i sztuki,  dialog z perspektywy filozofii i etyki, dialog z perspektywy religii, dialog z perspektywy edukacji, dialog z perspektywy politologii i nauk o bezpieczeństwie, dialog z perspektywy socjologii i mediów.

Podczas Konferencji planowany jest pokaz sztuk walki, występy artystów z instytucji partnerskich, stoiska promocyjne związane z kulturą i historią Warmii, stoiska promocyjne służb mundurowych. Zachęcamy do wysłuchania wykładów wszystkich mieszkańców regionu, pracowników instytucji, uczniów ze szkół, studentów, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Problematyka
1. Dialog z perspektywy kultury i sztuki
 
2. Dialog z perspektywy filozofii i etyki
 
3. Dialog z perspektywy religii

4. Dialog z perspektywy edukacji
 
5.Dialog z perspektywy politologii i nauk o bezpieczeństwie.

6.Dialog z perspektywy socjologii i mediów


Źródło:  http://kultura.wsb.net.pl/

Aktualizacja:  2018-01-23 11:09:07