III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi”


MINIONA -

UMCS
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Cel: wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju oraz wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi. Dyskusja na temat zachodzących zmian na rynku pracy. Praktyczne warsztaty.

Grupa docelowa:  studenci  studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

1.       Teraźniejszość

·         Zarządzanie talentami (pozyskiwanie i utrzymywanie talentów, wojna o talenty)

·         Procesy kadrowe we współczesnych organizacjach (rekrutacja i selekcja, adaptacja, rozwój pracowników, motywowanie i systemy motywacyjne, itp.)

·         Trendy Zarządzania Zasobami Ludzkimi

·         Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w kontekście międzynarodowym

·         Dysfunkcje i patologie w ZZL

2. Wyzwania ZZL

·         Budowanie Kapitału Ludzkiego w organizacjach XXI w.

·         Wpływ zmian demograficznych, społecznych, kulturowych na ZZL

·         Kultura organizacyjna a ZZL

·         Zarządzanie różnorodnością

·         Relacje z pracownikami-interesariuszami współczesnej organizacji

·         Nowoczesne technologie i narzędzia w ZZL

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy

 

Nadesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii.

Harmonogram:
do 15 lutego 2018r. – zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie abstraktów wraz z tytułem artykułu
do 1 marca 2018r. – przesłanie pracy
do 1 marca 2018r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Koszt uczestnictwa:
Uczestnictwo czynne (publikacja, wystąpienie, dział w sesjach referatowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady, spotkanie konferencyjne) – 220zł
Uczestnictwo bierne (udział w sesjach referatowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady, spotkanie konferencyjne, bez publikacji)-150 zł
Uczestnictwo bierne (wyłącznie publikacja lub udział w konferencji ) – 150zł

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1CoJzTi27oSu4NlH4l1WVcTzdczWtJXqzsyoc3gmT140/edit


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1956972957952757/

Aktualizacja:  2018-01-26