Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.


MINIONA -

Campus Uczelni Vistula
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowców zajmujących się tematyką produktu turystycznego o charakterze kulinarnym, przedstawienie współczesnych poglądów na temat stanu i perspektyw rozwoju turystyki kulinarnej, zaprezentowanie zagadnień teoretycznych, możliwości i ograniczeń w warunkach polskich oraz zwrócenie uwagi na dobre praktyki z zagranicy. Konferencja będzie także okazją do spotkania się i zaprezentowania potencjału rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce.

Organizatorzy konferencji maja zaszczyt zaprosić grono uczestników reprezentujących środowisko naukowe, branżę turystyczną, samorządy i organizacje turystyczne.

Problematykę konferencji wyznaczają następujące zagadnienia:

-        miejsce kulinariów w turystyce

-        kulturowa wartość kulinarnego produktu turystycznego

-        obiekt hotelarski na szlaku kulinarnym

-        przykłady produktów

-        tworzenie innowacyjnych produktów turystycznych

-        organizacja i zarządzanie szlakiem kulinarnym

-        turystyka kulinarna w Polsce i na świecie

-        produkt turystyczny jako wydarzenie


Źródło:  http://www.vistula.edu.pl

Aktualizacja:  2018-01-24 14:13:08