17th International Conference "Financial Market - Institutions and Instruments" (2018)


MINIONA -

Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz oraz Akademia Ekonomiczna w Mołdawii zapraszają do wzięcia udziału w 17 edycji konferencji RYNEK FINANSOWY (FINANCIAL MARKET), po raz pierwszy organizowanej we Lwowie. 

Podobnie jak w poprzednich latach, tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianych zagadnień funkcjonowania instytucji, instrumentów i poszczególnych segmentów rynku finansowego. Od 2018 roku chcemy, aby konferencja zyskała i utrzymała status wydarzenia międzynarodowego oraz w jeszcze większym stopniu umożliwiała wymianę poglądów i prezentację badań także w takim aspekcie. Liczymy, że stanie się ona forum dla nawiązywania nowych kontaktów, które zaowocują wartościowymi, międzynarodowymi badaniami naukowymi. 

Obszary tematyczne konferencji obejmują poniższe zagadnienia, choć nie są do nich ograniczone:

 • bankowość centralna i polityka pieniężna,
 • nadzór finansowy i stabilność systemów finansowych,
 • rynek kapitałowy,
 • finanse publiczne,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • innowacje finansowe,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • finanse osobiste,
 • finanse behawioralne,
 • rachunkowość,
 • analiza finansowa,
 • audyt finansowy.

Organizatorzy zapewniają transport na trasie Lublin-Lwów-Lublin, zakwaterowanie w hotelu, posiłki, materiały konferencyjne, udział w obradach, możliwość publikacji artykułu w Annalec UMCS Sectio H Oeconomia (11 punktów MNiSW 2016), udział w wydarzeniach towarzyszących.


Źródło:  http://www.financialmarket.umcs.pl

Aktualizacja:  2018-01-25 15:13:26