Ogólnopolski cykl seminariów pt. „Kierunki przebudowy administracji publicznej w Polsce. W 20tą rocznicę II-go etapu reformy samorządu terytorialnego”


MINIONA -

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

            Z inicjatywy Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej rozpoczyna się 16 lutego 2018 roku ogólnopolski cykl seminariów pt. „Kierunki przebudowy administracji publicznej w Polsce. W 20-tą rocznicę II-go etapu reformy samorządu terytorialnego”.

            Podczas ok. 10 seminariów, które odbędą się m.in. w Szczecinie, Olsztynie, Toruniu, Gdyni, Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, odbywać się będą dyskusję wokół przygotowanego pod kierunkiem prof. Grzegorza Górskiego z Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej raportu pt. „O potrzebie przebudowy administracji publicznej” .W seminariach wezmą udział parlamentarzyści,  przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki, etc. Efektem seminariów ma być pogłębiony „Raport społeczny na temat kierunków przebudowy administracji publicznej w Polsce”.

            Patronat nad cyklem seminariów objęli : wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka oraz przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Andrzej Maciejewski.

Konferencja w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23) odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r.

Ogólnopolski cykl seminariów pt. „Kierunki przebudowy administracji publicznej w Polsce. W 20tą rocznicę II-go etapu reformy samorządu terytorialnego”

- Szczecin  16.02.2018 r.

- Olsztyn    23.02.2018 r.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia  prosimy kierować na adres: konferencja@kj.edu.pl do dnia 15 lutego 2018 r.

Udział  w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat seminarium, raport oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:

http://kj.edu.pl/konferencje/

 


Źródło:  http://kj.edu.pl/konferencje/

Aktualizacja:  2018-02-06