ХІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW» (Kijów, publikacja artykułów i imienny certyfikat)


MINIONA -

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja odbędzie się w dniu 30  marca 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej  http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

 Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne i program konferencji.

 Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 29 marca 2018 roku na e-mail:  gum-korpus@ukr.net

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI

Sekcja 1. Filozofia: «Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia: «Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia: «Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia: «Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika: «Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ

 ü  Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

 

   PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Iwanow Iwan,

student Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa

globus@npu.edu.ua

 

Promotor –

doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii), profesor P. P. Petrow

ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

ü  Materiały są przyjmowane razem z zeskanowaną opinią promotora czy innej osoby, posiadającej stopień naukowy oraz/albo tytuł naukowy (podpis powinien zostać uwierzytelniony pieczątką działu kadr). Ten warunek obowiązuje tylko dla uczestników konferencji, nieposiadających stopnia naukowego. 

Udział w ХІ Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej «Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 100. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w zbiorze  «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika.

Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów  (na przykład, Western Union, MoneyGram, Ria albo inny) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów, 03186, bul. Czokoliwskij 22, of. 71, (odbiorca – Rusakow Sergij) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.

Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 70 złotych.

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

ü  opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

ü  zeskanowaną opinię promotora (dla uczestników nie posiadających stopnia naukowego);

ü  zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Aktualne problemy nauk humanitarnych w badaniach młodych naukowców»

Zbiór zostanie wysłany w dniu 22 kwietnia 2018 roku

 

Ze wszystkich kwestii, dotyczących Konferencji, uprzejmie prosimy zwracać się

 pod adres poczty elektronicznej 

gum-korpus@ukr.net  albo pod numer telefonu +380999422630 (Viber)

(Rusakow Sergij)

 

 


Źródło:  http://filosof.npu.edu.ua/ua/

Aktualizacja:  2018-01-27 12:03:49