VІ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «TECHNOLOGIE INNOWACYJNE W BRANŻY KULTURY» (Kijów, publikacja artykułów i imienny certyfikat)


MINIONA -

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Kulturologii Instytutu Filozoficznej Oświaty i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem «Technologie innowacyjne w branży kultury», która odbędzie się w dniu 13.04. 2018 r.w trybie zdalnym.

Rejestracja uczestników i przyjmowanie opracowań do dnia 12.04.2018 roku. Udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Technologie innowacyjne w branży kultury» przewiduje opłatę składki organizacyjnej, która jest wydawana na zorganizowanie konferencji, przygotowanie programu przedsięwzięcia, druk materiałów w książce «Kulturologiczny almanach. Edycja 7», certyfikat uczestnika konferencji. Zbiór dostaje ISBN.

 

Zakres tematyczny konferencji:

§  Demokratyzacja procesu kulturalnego i nowe postacie intelektualnej pracy 

§  Technologie humanitarne w społecznoekonomicznym rozwoju społeczeństwa 

§  Praktyki kulturalne codzienności i kształtowanie twórczych instrukcji 

§  Technologie informacyjne w branży kultury 

§  Szczegóły wykształcenia zawodowego w branży twórczych industrii 

§  Nowe edukacyjne strategie współczesności 

§  Sektor «nowych mediów»: media-przestrzeń jako przestrzeń historyczna 

§  Innowacje w kulturze czynnikiem rozwoju osobistego 

§  Ekonomia kulturalna jako «ekonomia przeżyć», «ekonomia wiedzy», «ekonomia usług» 

§  Turystyka jako globalna technologia industrii kulturalnej 

§  Gamefikacja i kultura 

§  Smart-społeczeństwo 

§  Pokolenie Me-me-me i pokolenie 2020: ogólne, doskonała, paradoksy 

§  Potencjał nowych gatunków: fantasy, фанфик, remake

§  Sztuka i kultura w dobie reklamową

§  Kultura masowa i sprzętu audio-video komunikacja

Ø  Kwestie organizacyjne

Udział w VІ Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Technologie innowacyjne w branży kultury» przewiduje opłatę składki organizacyjnej, która jest wydawana na zorganizowanie konferencji, przygotowanie programu przedsięwzięcia, druk materiałów w książce «Kulturologiczny almanach» і certyfikat uczestnika konferencji. Zbiór dostaje ISBN. Obowiązkowe egzemplarze są wysyłane do Izby Książkowej i głównych bibliotek kraju.

Opłata konferencyjna wynosi 100 i obejmuje drukowany egzemplarz książki z materiału autora (książka i certyfikat uczestnika zostanie wysłana pocztą). Możliwe jest uzyskanie elektronicznego wariantu książki z materiałem autora, w takim wypadku koszt wynosi 70 zł.

Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów  (na przykład, Western Union albo inny) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów, 03186, bul. Czokoliwskij 22, of. 71, (odbiorca – Rusakov Sergey) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.

Ø  Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego   gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

ü     opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

ü     zeskanowaną opinię promotora;

ü     zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

 

Ø  Wymagania wobec sporządzenia materiałów:

ü  Jest przyjmowany artykuł naukowy, objętość którego wynosi 10-11 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środka) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka, wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię w całości; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – stopień naukowy, stanowisko, nazwa uczelni wyższej, e-mail), po 1 wierszu – tekst artykułu.

PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Iwanow Iwan,

doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii),

profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego

imienia M. P. Dragomanowa

globus@npu.edu.ua

 

ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]).

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność opracowań ponosi autor. Przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

ü  Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru opracowań. Autorzy, którzy składają materiał, oświadczają, że tekst jest oryginalny i nigdzie wcześniej nie był drukowany. 

Ze wszystkich kwestii, dotyczących Konferencji, uprzejmie prosimy zwracać się  pod adres poczty elektronicznej gum-korpus@ukr.net lub Viber: +380999422630  (Rusakov Sergey)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ KONFERENCJI!


Źródło:  http://filosof.npu.edu.ua/ua/

Aktualizacja:  2018-01-27 12:11:00