KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE PRAWNICZE


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA

APLIKACJE PRAWNICZE

 

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną

i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych

w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Koszt: 1200 zł

Wpłaty na konto: PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Terminy zajęć: 3 III, 4 III, 10 III, 11 III, 17 III, 18 III, 24 III, 25 III, 7 IV, 8 IV

Liczba godzin: 100 godz.

 

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, sala CI-206

 

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)!

                                              

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Collegium Jana Pawła II, c-742, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel. + 48 576 356 298, +48 81 445 37 42; e-mail: kkpp@kul.lublin.pl


Aktualizacja:  2018-01-30