Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska


MINIONA -

COS Hotel Harnaś
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem:

 - technologie i urządzenia w ochronie środowiska,

- metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,

- gospodarkę odpadami,

- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,

- ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,

- zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska - pracowników uczelni i instytutów, doktorantów, pracowników instytucji i służb monitoringu i ochrony środowiska, samorządowców i przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.zzs.ath.bielsko.pl


Źródło:  http://www.zzs.ath.bielsko.pl

Aktualizacja:  2018-01-30