Człowiek w świecie technologicznym


MINIONA -

Instytut Filozofii UJ oraz Academia Electronica
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. ”Człowiek w świecie technologicznym” organizowanej przez Sekcję Filozofii Techniki przy współudziale Instytutu Filozofii UJ, która odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku.  Celem konferencji jest wykorzystanie zdalnego środowiska Academia Electronica jako miejsce żywej dyskusji poświęconej akademickiemu namysłowi nad zagadnieniami związanymi z zanurzeniem się współczesnego człowieka w świat technologiczny.

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin nauki np. filozofów (filozofów kultury, ontologów światów wirtualnych, estetyków), etyków, kognitywistów, socjologów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych. Intencją organizatorów jest integracja środowiska akademickiego, które z zainteresowaniem i twórczą refleksją obserwuje zmiany dotyczące relacji człowieka z technologią zarówno w świecie rzeczywistym (analizy dotyczące najnowszych technologii wykorzystywanych np. w medycynie, tworzenia oprogramowania, roli maszyn i robotów w gospodarce, futurologicznym wizjom człowieka, który uwalnia się od pracy itp.) jak i w światach wirtualnych (analiza zachowań w sieci, analiza wirtualnych światów np. warstwy aksjologicznej w tym szczególnie kwestii związanych z etyką oraz estetyką, zagadnieniem immersyjności, sztuczną inteligencją, botami itp.).

Konferencja odbędzie się zdalnie w Academia Electronica w Second Life (zatem możecie Państwo wygłosić swój referat z własnego domu). Dla osób, które nie mają możliwości wygłoszenia referatu ze względów technicznych,  będzie przygotowana możliwość wygłoszenia referatu w Krakowie w Instytucie Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52. Przewidywany czas wystąpienia to ok 20 minut (dokładne informacje podamy Państwu po rozstrzygnięciu konkursu abstraktów).

Abstrakty prosimy przesyłać do dnia 16 marca 2018 r. według załączonego wzoru na adres sekcjafilozofiitechniki@gmail.com. Udział w konferencji zarówno czynny jak i bierny jest bezpłatny. Certyfikaty dla prelegentów zostaną wysłane drogą pocztową po zakończeniu konferencji.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego,
Mariusz Markiewicz

http://www.academia-electronica.net/?page_id=10202

Formularz zgłoszeniowy: http://www.academia-electronica.net/wp-content/uploads/2018/01/FORMULARZ-ZG%C5%81OSZENIOWY-WYST%C4%84PIENIA-KONFERENCYJNEGO.doc


Źródło:  http://www.academia-electronica.net/?page_id=10202

Aktualizacja:  2018-01-30