IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018


MINIONA -

Hotel Panorama
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Inżynieria Przyszłości to konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club, skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

Cele konferencji:

-  integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz nawiązanie trwałej współpracy między nauką a biznesem,

-  stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,

-  przedstawienie najnowszych trendów rozwojowych i osiągnięć naukowych i aplikacyjnych w obszarze innowacyjnych rozwiązań przemysłowych,

-  zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości.

Główne obszary tematyczne:

-  Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;

-  Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej;

-  Innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego;

-  Zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych

-  Systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.


Źródło:  https://futureengineering.itee.radom.pl/

Aktualizacja:  2018-02-01