I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Wrota Wschodu-Bramy Zachodu" Sztuka i kultura Wschodu na Ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesne


MINIONA -

Instytut Historii Sztuki UWr
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr zaprasza na: 

I Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
Wrota Wschodu-Bramy Zachodu
Sztuka i kultura Wschodu na Ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesneW 2017 roku minęła 70 rocznica Akcji "Wisła". W jej wyniku tysiące rodzin zmuszono do wyjazdu z Lubelszczyzny i Podkarpacia m.in. na Dolny Śląsk i Pomorze, tylko dlatego, że byli oni wyznawcami prawosławia lub unitami, a co za tym idzie uznano ich za "żywioł ukraiński". Na pustych spalonych wojną ziemiach, w opuszczonych poniemieckich gospodarstwach i protestanckich świątyniach, tworzyli oni namiastkę świata, który musieli zostawić niemal z dnia na dzień. Ich los, podobny do losu milionów Polaków wysiedlonych z Kresów, stopił się w jedno w nowej historii Ziem Zachodnich. To historia Ukraińców, Łemków, Dolinian i Bojków, którzy trafili tu po II wojnie światowej i razem z Polakami tworzyli i tworzą niepowtarzalność Ziem Zachodnich. W naszej konferencji pragniemy pochylić się nie tylko nad tradycją tych społeczności, ale chcemy pokazać także, że sztuka bardzo szeroko pojętego Wschodu obecna jest w polskiej kulturze i w krajobrazie od średniowiecza i towarzyszyła Polakom przez wszystkie stulecia. Była świadectwem mieszania się wpływów, koligacji rodzinnych, kontaktów handlowych, rzemieślniczych, aktem polonizacji, rutenizacji, w końcu rusyfikacji, balastem i pomostem. Losy Ziem Zachodnich, których częścią jest przecież Wrocław, niech będą punktem wyjścia do naukowych rozważań.
Proponowane przez nas zagadnienia:
- wpływ sztuki bizantyńsko-ruskiej na polską sztukę średniowieczną
- oddziaływanie sztuki renesansu i baroku na sztukę wschodnią
- renesans lubelski a architektura cerkiewna
- barok w architekturze cerkiewnej na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- styl bizantyjsko-rosyjski na ziemiach polskich – duch tamtych czasów czy umyślna kolonizacja architektoniczna?
- międzywojenne akcje rewindykacyjno-polonizacyjne
- dzieje unitów i neounitów w kontekście latynizacji cerkwi
- znaczenie kanonu dla wschodniej sztuki sakralnej i jego aktualność współcześnie
- współczesna sztuka sakralna prawosławna i greckokatolicka
- problematyka kultury wschodniej na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim (architektura, dostosowanie świątyń do obrządku wschodniego)
- współczesne Polesie, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie jako ziemie nasiąknięte wspólną wielowiekową koegzystencją Polaków, Ukraińców i Białorusinów – sztuka, architektura, tradycja, etnografia, pamięć…
- współczesna sztuka i etnografia Łemków, Bojków, Dolinian na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Termin konferencji: 23 marca 2018 r .
Miejsce konferencji: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
(ul. Szewska 36)

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego prosimy przesyłać do 25.02.2018 roku na
adres: okn.wrota.bramy@gmail.com
Temat i treść referatu powinny być skonsultowane z opiekunem naukowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko:
2. E-mail:
3. Numer telefonu:
4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
5. Kierunek i rok studiów:

6. Potrzebny sprzęt techniczny:
• rzutnik multimedialny – tak/nie
• komputer – tak/nie
7. Temat referatu:
8. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):


Referaty ocenione zostaną przez powołaną w tym celu Radę Naukową. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 10.03.2018.
Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość e-mailową na adres okn.wrota.bramy@gmail.com.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Paulina Korneluk
Maria Frańczak
Hanna Olborska
Marta Nokielska
Adrian Porwich
Julia Szot


Źródło:  https://web.facebook.com/events/145297479477308/

Aktualizacja:  2018-02-02