VI Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium


MINIONA -

Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

www.ideatorium.ug.edu.pl

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele akademiccy z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć BIERNY lub AKTYWNY udział w wydarzeniu i podzielić się swoim pomysłem na uczenie. Co roku każdy PLAKATOWEJ i USTNEJ.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

ZAPRASZAMY!


Źródło:  http://www.ideatorium.ug.edu.pl/index.html

Aktualizacja:  2018-02-02