Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność


MINIONA -

Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka"
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Teatrologii UMCS, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje", Fundacja tanTHEO oraz ACK UMCS "Chatka Żaka" mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność", która odbędzie się w dniach 24-25.04.2018 r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do refleksji nad działaniami teatralnymi i parateatralnymi w przestrzeni miejskiej. Konferencja poruszać będzie tematy związane z ciałem, ruchem, przestrzenią i wolnością w teatrze, w działaniach teatralnych i parateatralnych. Konferencja ma służyć jako przyczynek do zatrzymania się nad zagadnieniem roli tych czterech elementów we współczesnej twórczości scenicznej. Zależy nam na jak najszerszym zakresie rozważań badawczych. Wydarzenie wpisuje się w program Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”,

Proponowane przez nas tematy badawcze:
1. Aktor/teatr w przestrzeni scenicznej, miejskiej i radiowej
2. Ruch sceniczny i choreografia w teatrze dramatycznym
3. Wkład teatrów studenckich w walkę o wolność
4. Przestrzeń uniwersytecka a działalność teatralna
5. Symbolika ciała w teatrze
6. Improwizacja jako forma wolności
7. Performans – wolność przestrzeni, wolność ciała, wolność wypowiedzi?
8. Ciało pantomimiczne
9. Sztuka nowocyrkowa i ograniczenia ciała
10. Happening – nieograniczona wolność?
11. Ruch w teatrze tańca

Mamy nadzieję, że w czasie konferencji nie zabraknie odpowiedzi na te i inne pytania związane z działaniami teatralnymi pojawiającymi się w przestrzeni miejskiej, dlatego zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji badawczych.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcHDePkJzKFZrABJo-p4NZbt0TGkjunP2RIl0bByt5kVAnuA/viewform?usp=sf_link

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02. 2018 r. 

O decyzji o przyjęciu abstraktu powiadomimy w terminie do 28 lutego 2018 r.
Przewidujemy publikację pokonferencyjną. Opłata konferencyjna wynosi 200zł. 

Kontakt i bliższe informacje: 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: cialo.ruch.przestrzen.wolnosc@gmail.com


Źródło:  https://www.facebook.com/events/185744965352242/

Aktualizacja:  2018-02-06