Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Projekt: Rymkiewicz. W stronę obrazu myśli"


MINIONA -

Uniwersytet Warszawski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kim jest Jarosław Marek Rymkiewicz? Na to pytanie udzielono już wielu, niejednokrotnie sprzecznych, odpowiedzi. Nigdy jednak nie została podjęta próba syntezy – wyklarowania obrazu myśli tego twórcy.       

Jarosław Marek Rymkiewicz – w zależności od kontekstu – przedstawiany jest jako: klasycyzujący poeta, przekorny teoretyk literatury, historyk polskiego romantyzmu, dramatopisarz, pełen inwencji tłumacz, hermeneuta „ducha polskiego”, głosiciel konserwatywnej rewolucji, agitator rodzimych środowisk narodowo-katolickich etc.

Ta mnogość określeń uzasadnia trud ponownego podjęcia wyzwania, które rzuca nam pisarstwo i postać poety z Milanówka. Należy zaryzykować próbę dokonania rewizji i uporządkowania tych etykiet. Pytanie o Rymkiewicza – przy całej różnorodności jego dorobku – pozostaje aktualne.         

Cel konferencji to ukazanie przenikania się poszczególnych pól aktywności autora Wieszania. Naszą ambicją jest zbadanie, czy i w jaki sposób Rymkiewicz-poeta (de)legitymizuje Rymkiewicza-historiozofa, na jakich zasadach  filozoficzna refleksja łączy się u niego z politycznym zaangażowaniem, jak dialogi z „Wielkimi Duchami” przechodzą w agitacyjny ton odezwy, by chwilę później przerodzić się w medytację nad cierpiącym, zanikającym, umierającym istnieniem.        

Czy heteronomiczne przedsięwzięcia twórcze Jarosława Marka Rymkiewicza układają się w spójny (?) obraz jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury? Jak wytworzony został i na czym polega Rymkiewiczowy fenomen?       
Czy istnieje, czym jest i jak działa „Projekt: Rymkiewicz”?           
Serdecznie zapraszamy do podjęcia namysłu nad powyższymi zagadnieniami.    


Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres projektrymkiewicz@gmail.com upływa 15 maja 2018 roku.            

Na podany adres prosimy przesłać formularz zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko referenta    
- tytuł referatu           
- abstrakt (do 2000 znaków) 
- numer telefonu i korespondencyjny email

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów wystąpień, które będą miały miejsce podczas konferencji.           

Opłata konferencyjna nie jest przewidywana. Po konferencji organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych, które zostaną opublikowane w recenzowanej  monografii.          

Z wyrazami szacunku
organizatorzy:
Instytut Literatury Polskiej   
Zakład Komparatystyki        
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI          
Koło Młodej Literatury „Feerie”      


Źródło:  http://projektrymkiewicz.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-02-08