1. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”


MINIONA -

Akademia Pomorska w Słupsku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

             Szanowni Państwo!

 

            Koło Naukowe Historyków wraz z Instytutem Historii Akademii Pomorskiej oraz Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Słupsku organizuje w dniu 10 maja 2018 r. 1. Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Rzeczpospolita niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”.

            Interesować nas będzie ujęcie interdyscyplinarne: aspekt historyczny, literacki, antropologiczny, socjologiczny czy kulturotwórczy. Chcemy zatem zaprosić historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, antropologów, historyków sztuki, muzealników, socjologów, muzykologów etc. do wspólnego dyskursu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Zagadnienia, nad którymi chcielibyśmy się pochylić to: drogi do odzyskania niepodległości, „ojcowie” niepodległości, koncepcje wolnej Polski, udział kobiet w życiu politycznym, społecznym i artystycznym, udział polskich artystów w działaniach wojennych, nowe tendencje artystyczne (od malarstwa po grafikę użytkową: plakaty, znaczki, pocztówki, ulotki oraz inne przedstawienia propagandowe), mit powstańca, narodowy indyferentyzm, zapis w literaturze polskich wątków narodowowyzwoleńczych.

            Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do 2 kwietnia 2018 roku pod adresem: knh.ap.slupsk@gmail.com

            Przewidujemy wydanie recenzowanego tomu konferencyjnego. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Pozdrawiamy z Pomorza Środkowego i czekamy na odpowiedź...

 

Opiekun merytoryczny - dr Wojciech Bejda 

email: wojciech.bejda@apsl.edu.pl

Organizator - Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku

email: knh.ap.slupsk@gmail.com

Strona internetowa konferencji: rzeczpospolitaniepodlegla.info


Źródło:  https://www.rzeczpospolitaniepodlegla.info/

Aktualizacja:  2018-02-07