III Edycja sympozjum o nowych mediach pt.: "Szósty kontynent - wobec wyzwań nowych mediów"


MINIONA -

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sympozja nowych mediów, to projekt, który pragniemy zrealizować i do którego zapraszamy młodych, kreatywnych ludzi z całej Polski. 

Rzeczywistość kształtowana dziś przez świat medialny jest nie tylko nieprawdopodobnie dynamiczna, ale i trudna do uchwycenia badawczo. Kontaktujemy się między sobą stale, bez względu na czas i przestrzeń. Coraz częściej medioznawcy stawiają sobie pytanie, w jaki sposób mówić o tym, czego jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami. Nowe media są dla nas naturalnym środowiskiem egzystowania. Zdecydowanie bardziej preferujemy hipertekst, grafikę, obraz w  komputerze czy w  innych urządzeniach multimedialnych niż słowo pisane. Ponadto nasz sposób myślenia i przyswajania wiedzy jest inny niż pokolenia naszych rodziców czy nauczycieli. Sytuacja ta, wymaga namysłu naukowego i właśnie do niego, pragniemy zaprosić młodych naukowców.

Pytamy właściwie już tradycyjnie o wpływ mediów, komunikacji w sieci na nasze życie, relacje społeczne, postawy polityczne. Stawiamy pytania nowe, które wynikają z rozwoju technologii i elektroniki, jak ująć relacje między rzeczywistością on-line a off-line, jak hybrydoidalny świat komunikacji przenika w naszą mentalność i nadaje jej nową jakość i jaka jest jej wartość, jej skutki.

Poszukujemy odpowiedzi na pytania: jaki powinien być badacz tej rzeczywistość? W jaki sposób, jakimi narzędziami, adekwatnymi do tej sytuacji trzeba ją badać?


   Zapraszamy do współpracy filozofów, teologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, językoznawców, medioznawców, badających różne aspekty oddziaływania sieci, pedagogów i politologów, Szczególnie ważna będzie dla nas obecność ekonomistów i prawników, rozstrzygających coraz bardziej skomplikowane zagadnienia związane z nowymi mediami, a przede wszystkim informatyków, matematyków i fizyków, którzy mogą nam powiedzieć o sieci więcej, niż się spodziewamy.

 

Zapraszamy do przygotowania swoich wystąpień w ramach jednego z czterech głównych tematów:

Szósty kontynent

 • Rodzaje nowych mediów internetowych;
 • Konwergencja mediów;
 • Multitasking;
 • Nowe media w strategiach public relations;
 • Nowe media w komunikowaniu politycznym;
 • Redystrybucja władzy;
 • Życie w cyfrowym świecie. Nowa (?) antropologia codzienności;
 • Współczesny prosument;
 • Blogerzy i youtuberzy celebrytami XXI w.;
 • „Cyfrowe bąble”;
 • Uzależnienia.

 Cyfrowe podwórka

 • Prawodawstwo wobec nowych blogi;
 • Media społecznościowe;
 • Mikroblogi;
 • Słowo i obraz. Media społecznościowe versus media tradycyjne;
 • Smartfon-mobilne studio dziennikarskie;
 • Media społecznościowe – rozwój czy zmierzch;
 • Portale, wortale, blogi, newslettery i kanaly RSS-metody rozpowszechniania informacji;
 • Aplikacje w służbie dziennikarstwu informacyjnemu;
 • Social media narzedzia redakcji informacyjnej i publicystycznej;
 • Reklama natywna;
 • Dziennikarstwo antycypacyjne;
 • Gry informacyjne;

 Cyfrowa edukacja

 • E-learning;
 • WebQest;
 • Webinaria;
 • MOOC (massive open online course);
 • Perspektywy rozwoju komunikowania;
 • Pedagogiczne konteksty internetu;
 • Sieć jako wyzwanie badawcze;
 • Językowe aspekty internetu;
 • Etyczny i prawny wymiar internetu.
 • Humanistyka cyfrowa.

 Cyfrowy smog

 • Neuronauka w przestrzeniach sieciowych;
 • Cyfrowe wykluczenie;
 • Big data;
 • Internet rzeczy;
 • Inteligentne miasta;
 • Technologie typu wearable;
 • Botnety;
 • Phishing, pharming;
 • Cyberbulling;

 


Źródło:  http://nowemedia.wsksim.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-02-07