„MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”


MINIONA -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "MIASTO - współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną".

Tym razem poruszymy tematy dotyczące poniższych bloków:
1) Aktywizacja społeczeństwa w rozwoju miasta
2) Miasto przyszłości - miasto inteligentne
3) Zieleń miejska


Źródło:  http://www.aliquanta.ue.wroc.pl

Aktualizacja:  2018-02-07 19:03:07