Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biomateriały i Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne”


MINIONA -

Centrum Biznesowe Faktoria
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców oraz osoby zainteresowane tematyką Konferencji.

W trakcie Konferencji możliwa będzie prezentacja zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych.

Rejestracja do 19 marca !!!
Opłata konferencyjna 299 złotych !!!

 • dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru;  

 • publikacja Książki Abstraktów z numerem ISBN – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;

 • publikacja nadesłanych artykułów pokonferencyjnych w Książce Artykułów z numerem ISBN;

 • możliwość opublikowania rozdziału w Monografii Naukowej na zasadach określonych w Regulaminie publikacji dostępnym na stronie http://www.promovendi.pl/monografie/ w preferencyjnej cenie 159 zł

 • w programie konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;

 • obrady konferencji otworzą wykłady specjalistów w dziedzinie;

 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;

 • najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;

 • nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy.

   Więcej informacji: http://www.promovendi.pl/2018/02/09/okn_biomaterialy/


Źródło:  http://www.promovendi.pl/2018/02/09/okn_biomaterialy/

Aktualizacja:  2018-02-12