V Międzynarodowa Konferencja Naukowa_Sens dojrzewania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania młodzieży w warunkach ponowoczesności


MINIONA -

Zdalnie, TEAMS
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Pedagogicznym punktem wyjścia jest teza, iż „szkoła uczy sensu życia, ale także sztuki przeżycia” (Cz. Banach). Podstawową motywacją działania jest „wola sensu” (V. Frankl). Pytanie o sens życia jest wciąż aktualne, priorytetem staje się zaś dla młodzieży w trakcie niestabilnego etapu dojrzewania. Należy zatem postawić pytanie: jakiego sensu uczy szkoła ponowoczesna, czy jest jakiś jeden uniwersalny sens czy raczej wiele sensów? Jak należy rozumieć stwierdzenie nastolatka, który komunikuje rodzicom i nauczycielom, iż jego życie nie ma sensu ? Czy dysponujemy sensowną strategią kształcenia i wychowania młodzieży? Czym jednak jest sens? Nauczyciele i wychowawcy, których szczególną cechą osobowości powinien być pedagogiczny optymizm, jako pierwiastek wiary i nadziei w pozytywne wartości (W. Okoń), z pewnością znajdą w sobie dość siły na poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytania. Do udziału w konferencji skoncentrowanej wokół kategorii sensu życia zapraszamy pedagogów, polonistów, socjologów, filozofów, psychologów, prawników oraz innych przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i prawnych, a także refleksyjnych praktyków zainteresowanych zaproponowaną tematyką, którzy (współ)pracują z młodzieżą, zastanawiają się na losem pokolenia Milenium czy chcą lepiej zrozumieć młodych ludzi jako swoich przyszłych pracowników.

Patronat nad Konferencją objęli:

University of Ostrava/Pedagogical Faculty

Palacký University Olomouc /Faculty of Education

National Pedagogical Dragomanov University

Academia Electronica/Uniwerystet Jagielloński

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji:

https://sites.google.com/view/mlodziez/home

Formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 5 kwietnia 2018 roku

na adres: konferencje.pedagogika@wsge.edu.pl

 


Źródło:  http:// https://sites.google.com/view/mlodziez/home

Aktualizacja:  2018-02-12