Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA


MINIONA -

Krzyżowa

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniach 23-24.05.2018r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

W styczniowej edycji konferencji uczestniczyli prelegenci z 61 jednostek naukowych z całej Polski. Wyrażamy przekonanie, że kolejna Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Relacja z poprzedniej edycji konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=v069ZwQDPdc&t=73s

Więcej informacji na www.konferencja-eureka.pl


Źródło:  http://www.konferencja-eureka.pl

Aktualizacja:  2018-02-12 17:33:42