XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i Technologie XXI wieku"


MINIONA -

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji

-      inżynieria materiałowa,

-      materiały metalowe,

-      materiały ceramiczne,

-      tworzywa sztuczne,

-      materiały kompozytowe,

-      obróbka cieplna, chemiczna i plastyczna metali,

-      odlewnictwo,

-      technologie otrzymywania materiałów,

-      technologie łączenia materiałów,

-      metody i techniki badań materiałów,

-      recykling materiałów,

-      ochrona środowiska,

-      inżynieria biomedyczna i biotechnologia,

-      zarządzanie i inżynieria produkcji,

-      komputerowe wspomaganie procesów przemysłowych i inżynierii materiałowej,

oraz tematy pokrewne.


Źródło:  http://www.sesja.matertech.pl/

Aktualizacja:  2018-02-13 07:42:30