I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie


MINIONA -

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w medycynie 18 maja 2018


Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką - do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.
W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego.


1. Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:
- Naturalne i syntetyczne polimery w medycynie, farmacji i stomatologii
- Biomateriały i ich zastosowanie
- Polimerowe wyroby medyczne
- Nanotechnologia i biotechnologia dla ochrony zdrowia
- Ocena biozgodności biomateriałów
Język konferencji: polski


2. Publikacja w języku angielskim
Pod warunkiem spełnienia wymogów wydawniczych oraz otrzymania pozytywnych recenzji, artykuły zostaną opublikowane (bez dodatkowych opłat) w czasopiśmie:
- Progress in the Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (11pkt. MNiSW)
Szczegółowe informacje dla autorów: www.ptchit.lodz.pl/pl20,o_czasopismie.html
- Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (15pkt. MNiSW)
Szczegółowe informacje dla autorów: www.comparative.uni.lodz.pl/
Po wniesieniu dodatkowej opłaty według cennika czasopisma, pod warunkiem spełnienia wymogów wydawniczych oraz otrzymania pozytywnych recenzji, artykuły zgodne z profilem tematycznym czasopisma, będą publikowane w ramach szybkiej ścieżki w:
- Fibres & Textiles in Eastern Europe (30 pkt. MNiSW)
Szczegółowe informacje dla autorów: www.fibtex.lodz.pl/


3. Harmonogram i koszt udziału w konferencji
Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z tytułem referatu, abstraktem i słowami kluczowymi (język polski i angielski) na adres e-mail: monika.szewczyk@ibwch.lodz.pl.
Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na poniższy rachunek bankowy:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź
tel.: +42 638 03 00, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl
PEKAO S.A. VI O/Łódź, 23 1240 3031 1111 0000 3426 6342
W tytule przelewu należy wpisać: PWM_Imię i Nazwisko Uczestnika
Ważne terminy:
15 kwietnia - termin nadsyłania zgłoszeń
17 kwietnia - termin akceptacji abstraktów
22 kwietnia- termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
15 maja - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
18 maja – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie
Opłata konferencyjna I – 600 zł – obejmuje:
- wystąpienie na konferencji lub udział w sesji posterowej,
- publikację artykułu w języku angielskim (publikacja w FTEE płatna dodatkowo),
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe oraz obiad.
Opłata konferencyjna II – 350 zł – obejmuje:
- wystąpienie na konferencji lub udział w sesji posterowej,
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe oraz obiad.
Opłaty zawierają podatek VAT (23%).


4. Komitet Naukowy
prof. dr hab. Zofia Wysokińska
dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW
dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh
dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh
dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ
dr Jan Ignacak
dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska


5. Komitet Organizacyjny
dr Radosław Dziuba
mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona
mgr inż. Monika Szkopiecka
mgr inż. Sylwia Jagodzińska
mgr Monika Szewczyk
mgr Artur Hajduk


6. Sekretarz Konferencji - dane kontaktowe
mgr Monika Szewczyk
E-mail: monika.szewczyk@ibwch.lodz.pl
Telefon: (42) 638 03 38


Źródło:  http://www.ibwch.lodz.pl/pl229,konferencja.html

Aktualizacja:  2018-02-13 09:42:21