Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Koniec starego porządku początek nowej Europy. 1848-1918-1938-1968 w Europie środkowo-wschodniej "


MINIONA -

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu kierują zaproszenie do archeologów, historyków, historyków sztuki, politologów, socjologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Koniec starego porządku początek nowej Europy. 1848-1918-1938-1968 w Europie środkowo-wschodniej

Sesja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu i będzie kolejną, czwartą już edycją zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań młodych badaczy z państw Europy środkowo-wschodniej, których nierozerwalnie łączy wspólna historia. W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków międzynarodowych, w tym roli Państw Grupy Wyszehradzkiej z ich najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowej, która pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków tudzież wyzwań na najbliższą przyszłość. Z uwagi na przypadającą w roku bieżącym  100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także zakończenia I wojny światowej i powstaniem w jej wyniku w Europie środkowo-wschodniej na gruzach Cesarstwa Austro-Węgierskiego nowych państw narodowych, w tym m.in. Czechosłowacji, Polski, Węgier, Rumuni, ta problematyka będzie wiodącą w zaplanowanych sesjach i referatach. Liczymy, iż w referaty dotyczyć będą także problematyki ważnych z punktu widzenia wzajemnych relacji wydarzeń  historycznych, a których kolejne okrągłe rocznie obchodzić będziemy w roku 2018 r. a mianowicie Wiosny Ludów, Kryzysu  w Europie poprzedzającego wybuch II wojny światowej czy też wydarzeń w Czechosłowacji w 1968  r.

Organizatorzy konferencji mają zatem na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych zarówno doświadczonych naukowców, którzy zechcieliby podzielić się wynikami swoich najnowszych ustaleń, ale również wśród młodych badaczy - doktorantów i studentów. Chcą tym samym nawiązać do niezwykle udanych międzynarodowych konferencji naukowych jakie odbyły się w latach 2015-2017 w Nowym Targu. Plonem tych spotkania są publikacje naukowe, jakie ukazały się nakładem PTH. Organizatorzy planują ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji w drugiej połowie 2019 r.  

Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych oraz młodych badaczy będzie okazją do wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów tudzież prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy środkowo-wschodniej.

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia udziału w sesji na załączonym formularzu wraz z abstraktem, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, słowacki, angielski). Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 marca 2018 roku na adres mailowy: pth.nt@poczta.fm. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 29 marca 2018 r. Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2019 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

KARTY ZGŁOSZENIOWE NA STRONIE PTH NOWY TARG

LINK: http://www.pth.nowytarg.pl/

Adres korespondencyjny:

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, mail.: muzeum@mok.nowytarg.pl lub pth.nt@poczta.fm, tel. 502 418 742


Źródło:  http://www.pth.nowytarg.pl/

Aktualizacja:  2018-02-14