FOLKLOR I INSPIRACJE LUDOWE W LITERATURZE W BADANIACH WSPÓŁCZESNYCH


MINIONA -

Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Fosa Staromiejska 3
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest omówienie zagadnień związanych z miejscem, jakie zajmuje folklor w badaniach współczesnych oraz problemów dotyczących inspiracji ludowych w literaturze. W szczególności nas będą interesować następujące zagadnienia:
- genologia folkloru tradycyjnego i współczesnego
- poetyka i semantyka tekstu folkloru
- główne problemy badania języka folkloru
- współczesne badania regionalnych/lokalnych tradycji i kultur
- archiwa w badaniach folklorystycznych i literaturoznawczych
- literackie motywy i wątki w przekazie oralnym
- literacko-artystyczne interpretacje ludowych postaci, motywów i wątków
- typologia związków literatury i folkloru
-folklor i komparatystyka folklorystyczno-literaturoznawcza w polskim i rosyjskim dyskursie naukowym

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski (preferowany). Planowany czas wystąpień w sekcjach – 15 minut, referaty plenarne – do 20 minut.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty uroczystej kolacji, cateringu w przerwach kawowych oraz recenzowanej publikacji materiałów pokonferencyjnych w punktowanej monografii zbiorowej. Koszty podróży, noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy konferencji lub strona delegująca (po zakwalifikowaniu wystąpień otrzymają Państwo informację o hotelach w pobliżu miejsca obrad).

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia wraz z tezami wystąpienia prosimy nadsyłać do 31 marca 2018 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA:
(https://form.jotformeu.com/80345153214346).


Źródło:  http://www.rosjadialog.umk.pl

Aktualizacja:  2018-02-14 13:39:25