SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII


MINIONA -

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

CELE KONFERENCJI

• prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych,

• wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
• integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

• społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy
• społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania
• strategiczne podejście do idei społecznej odpowiedzialności biznesu
• miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek - obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
• rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie
• programy, strategie, standardy, narzędzia odpowiedzialnego biznesu
• pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji
• inwestowanie społecznie odpowiedzialne
• innowacje społecznie odpowiedzialne
• marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
• społeczna odpowiedzialność jednostek administracji publicznej
• społeczna odpowiedzialność uczelni
• edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
• współpraca biznesu, świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
• lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
• dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji
• metodologia badawcza społecznej odpowiedzialności biznesu


Źródło:  http://www.csr.kzkl.eu

Aktualizacja:  2018-05-01