III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi"


MINIONA -

Microsoft Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju oraz wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi. Dyskusja na temat zachodzących zmian na rynku pracy. Praktyczne warsztaty.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:
1. Teraźniejszość
• Zarządzanie talentami (pozyskiwanie i utrzymywanie talentów, wojna o talenty)
• Procesy kadrowe we współczesnych organizacjach (rekrutacja i selekcja, adaptacja, rozwój pracowników, motywowanie i systemy motywacyjne, itp.)
• Trendy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w kontekście międzynarodowym
• Dysfunkcje i patologie w ZZL
2. Wyzwania ZZL
• Budowanie Kapitału Ludzkiego w organizacjach XXI w.
• Wpływ zmian demograficznych, społecznych, kulturowych na ZZL
• Kultura organizacyjna a ZZL
• Zarządzanie różnorodnością
• Relacje z pracownikami-interesariuszami współczesnej organizacji
• Nowoczesne technologie i narzędzia w ZZL
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy

Harmonogram:
do 21 lutego 2018r. – zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie abstraktów wraz z tytułem artykułu
do 1 marca 2018r. – przesłanie pracy
do 1 marca 2018r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Koszt uczestnictwa:
Uczestnictwo czynne (publikacja, wystąpienie, 2 obiady, materiały konferencyjne, bankiet-spotkanie pokonferencyjne, warsztat) – 220zł
Uczestnictwo bierne (udział w sesjach referatowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady, bankiet-spotkanie pokonferencyjne, warsztat, bez publikacji)-150 zł
Uczestnictwo bierne (wyłącznie publikacja) – 150zł

Wpłat dokonuje się na numer konta:
14 1140 1094 0000 2905 1600 1132 z dopiskiem- Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesalanie potwierdzenia na adres email: zzl.konferencja@poczta.umcs.lublin.pl


Formularz zgłoszeniowy: http://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-iii-ogolnopolska-konferencje-naukowa-wyzwania-zarzadzania-zasobami-ludzkimi,308.html


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1956972957952757/

Aktualizacja:  2018-02-17 12:53:43