Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Med


MINIONA -

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Po sukcesie pierwszych Białostockich Spotkań Logopedycznych, którym nadałyśmy formułę Varia, czyli rozmaitości, zwieńczonych pokonferencyjną monografią pod tym samym tytułem, mamy przyjemność zaprosić na drugie spotkanie z cyklu – Białostockie Spotkania Logopedyczne. Med. Interesować nas będą zagadnienia związane z klinicznymi rozpoznaniami, zaburzenia mowy i języka u dzieci oraz dorosłych. Przyjrzymy się również problemom logopedii ogólnej, a także interesującym studiom przypadków.  

Do przygotowania wystąpień zachęcamy studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz praktyków z poradni i gabinetów, którzy zechcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem w atmosferze mniej formalnej niż ta towarzysząca uniwersyteckim wykładom.

Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy, ale jesteśmy przekonane, że wiele będzie się działo w kuluarach. Poza uczestniczeniem w obradach konferencyjnych proponujemy udział certyfikowanym kursie Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne w logopedii. Kurs podstawowy, a uczestnikom ubiegłorocznego i tegorocznego podstawowego kursu zaawansowane warsztaty Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne w logopedii. Kurs rozwijający, które odbędą się dzień później.

W czasie przerw liczymy na kreatywne wymiany myśli, inspirujące dyskusje oraz nawiązanie owocnych znajomości. Uczestnicy konferencji otrzymają upominki w postaci ubiegłorocznej publikacji BSML. Varia oraz drobne pomoce logopedyczne. 

ZGŁOSZENIA: proszę nadsyłać propozycje tytułów wystąpień z krótkimi abstraktami  oraz zgłoszenia udziału w kursach do 31 marca 2018 r. na adres: dianasaniewska@wp.pl.

Udział czynny w konferencji: 250 zł

Przesłanie tekstu do druku bez udziału w konferencji: 150 zł

Udział w kursie podstawowym: 400 zł, udział w kursie rozwijającym: 400 zł


Aktualizacja:  2018-02-28