III Sympozjum Nowych Mediów "Szósty kontynent"


MINIONA -

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kilka pomysłów w głowach, kilka spotkań, które już za nami i oto jest!

Sympozja nowych mediów, to projekt, który pragniemy zrealizować i do którego zapraszamy młodych, kreatywnych ludzi z całej Polski. To sympozjum, które organizują młodzi ludzi – studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod opieką swoich wykładowców – dr Moniki Szeteli oraz dra Grzegorza Osińskiego. Tematem, który pragniemy podjąć są nowe media i techniki komunikacji. Chcemy zobaczyć jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą.

Pomysł tytułu tegorocznego sympozjum zaczerpnęliśmy od Benedykta XVI. W Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Papież napisał: „W pierwszych latach Kościoła apostołowie wraz z uczniami szerzyli Dobrą Nowinę w świecie grecko-rzymskim. W tamtych czasach, aby ewangelizacja mogła być skuteczna, należało wnikliwie zrozumieć kulturę i obyczaje ówczesnych ludów pogańskich, żeby móc dotrzeć do ich serc i umysłów. Podobnie i dziś głoszenie Chrystusa w świecie nowych technologii, wymaga dogłębnego ich poznania, aby móc je potem odpowiednio wykorzystać. Szczególnie do was, młodych, którzy z naturalną niemal łatwością posługujecie się tymi nowymi środkami komunikacji, należy zadanie ewangelizacji tego «cyfrowego kontynentu». Z entuzjazmem głoście Ewangelię waszym rówieśnikom!”

Rzeczywistość kształtowana dziś przez świat medialny jest nie tylko nieprawdopodobnie dynamiczna, ale i trudna do uchwycenia badawczo. Kontaktujemy się między sobą stale, bez względu na czas i przestrzeń. Coraz częściej medioznawcy stawiają sobie pytanie, w jaki sposób mówić o tym, czego jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami.

Nowe media są dla nas naturalnym środowiskiem egzystowania. Zdecydowanie bardziej preferujemy hipertekst, grafikę, obraz w  komputerze czy w  innych urządzeniach multimedialnych niż słowo pisane. Ponadto nasz sposób myślenia i przyswajania wiedzy jest inny niż pokolenia naszych rodziców czy nauczycieli. Sytuacja ta, wymaga namysłu naukowego i właśnie do niego, pragniemy zaprosić młodych naukowców.

Pytamy właściwie już tradycyjnie o wpływ mediów, komunikacji w sieci na nasze życie, relacje społeczne, postawy polityczne. Stawiamy pytania nowe, które wynikają z rozwoju technologii i elektroniki, jak ująć relacje między rzeczywistością on-line a off-line, jak hybrydoidalny świat komunikacji przenika w naszą mentalność i nadaje jej nową jakość i jaka jest jej wartość, jej skutki.

Poszukujemy odpowiedzi na pytania: jaki powinien być badacz tej rzeczywistość? W jaki sposób, jakimi narzędziami, adekwatnymi do tej sytuacji trzeba ją badać?

Zapraszamy do współpracy filozofów, teologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, językoznawców, medioznawców, badających różne aspekty oddziaływania sieci, pedagogów i politologów, Szczególnie ważna będzie dla nas obecność ekonomistów i prawników, rozstrzygających coraz bardziej skomplikowane zagadnienia związane z nowymi mediami, a przede wszystkim informatyków, matematyków i fizyków, którzy mogą nam powiedzieć o sieci więcej, niż się spodziewamy.

 

Zapraszamy do przygotowania swoich wystąpień w ramach jednego z czterech głównych tematów:

 

1. Szósty kontynent

 

 • Rodzaje nowych mediów internetowych;
 • Konwergencja mediów;
 • Multitasking;
 • Nowe media w strategiach public relations;
 • Nowe media w komunikowaniu politycznym;
 • Redystrybucja władzy;
 • Życie w cyfrowym świecie. Nowa (?) antropologia codzienności;
 • Współczesny prosument;
 • Blogerzy i youtuberzy celebrytami XXI w.;
 • „Cyfrowe bąble”;
 • Uzależnienia.

 2. Cyfrowe podwórka

 

 • Prawodawstwo wobec nowych blogi;
 • Media społecznościowe;
 • Mikroblogi;
 • Słowo i obraz. Media społecznościowe versus media tradycyjne;
 • Smartfon-mobilne studio dziennikarskie;
 • Media społecznościowe – rozwój czy zmierzch;
 • Portale, wortale, blogi, newslettery i kanaly RSS-metody rozpowszechniania informacji;
 • Aplikacje w służbie dziennikarstwu informacyjnemu;
 • Social media narzedzia redakcji informacyjnej i publicystycznej;
 • Reklama natywna;
 • Dziennikarstwo antycypacyjne;
 • Gry informacyjne;

 3. Cyfrowa edukacja

 

 • E-learning;
 • WebQest;
 • Webinaria;
 • MOOC (massive open online course); 
 • Perspektywy rozwoju komunikowania;
 • Pedagogiczne konteksty internetu;
 • Sieć jako wyzwanie badawcze;
 • Językowe aspekty internetu;
 • Etyczny i prawny wymiar internetu.
 • Humanistyka cyfrowa.

 4. Cyfrowy smog

 

 • Neuronauka w przestrzeniach sieciowych;
 • Cyfrowe wykluczenie;
 • Big data;
 • Internet rzeczy;
 • Inteligentne miasta;
 • Technologie typu wearable;
 • Botnety;
 • Phishing, pharming;
 • Cyberbulling;

 

Cena: 50 zł

W koszt wliczone są: materiały konferencyjne, przerwa kawowa, obiad, certyfikat uczestnictwa, publikacja

Dla najlepszych wystąpień przewidziana jest możliwość publikacji prac pełnotekstowych w monografii.

Opłata konferencyjna: do 25 marca 2017


Opłatę konferencyjną – 50 zł – należy uiścić przelewem na konto bankowe WSKSiM: Bank Pocztowy S.A, I oddział w Toruniu 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001.

 

W tytule przelewu należy wpisać „Szósty kontynent” oraz swoje imię i nazwisko.

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na maila:  sympozjumnowychmediow@gmail.com

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Nie

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego: Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 25 marca 2017 roku, tylko droga elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

Termin nadsyłania tekstów do publikacji: 10 kwietnia 2017

 

Kontakt do organizatorów:

 • SPRAWY NAUKOWE – dr Monika Szetela, kontakt: monika.szetela@wsksim.edu.pl
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Matusz Kaleta kontakt: sympozjumnowychmediow@wsksim.edu.pl

 

Organizator nie zapewnia noclegu

Istnieje jednak możliwość rezerwacji noclegu w naszym Hotelu Akademickim, ul. Starotoruńska 3, który znajduje się w miejscu, w którym będzie odbywać się sympozjum. Wystarczy zadzwonić tel. (+48) 56 650 40 00 lub napisać e-mail: recepcja@hotel-akademicki.pl

Koszt noclegu: 50 zł / doba (bez śniadania). Liczba miejsc ograniczona.


Źródło:  http://nowemedia.wsksim.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-02-18 17:40:45