V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.


MINIONA -

Centrum Konferencyjne UWM Olsztyn, ul. B. Dybowskiego 11
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest analiza obecnych norm prawnych oraz ich realizacja w praktyce w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby dziedzictwo kulturowe zachowywane było dla następnych pokoleń. 


Aktualizacja:  2018-02-19 22:04:46