SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA ROZWOJOWE


MINIONA -

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Problematyka i cel Konferencji:

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej z interdyscyplinarnym ujęciem procesu ludzkiego bytowania. Szeroki i wieloujęciowy dyskurs pozwoli spojrzeć na społeczeństwo i gospodarkę nie tylko przez pryzmat nauk ekonomicznych, lecz także z punktu widzenia nauk społecznych czy humanistycznych. W związku z powyższym zapraszamy do wspólnej debaty: ekonomistów, pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, prawników, politologów, kulturoznawców, czy też specjalistów w sferze bezpieczeństwa. Praktycy i teoretycy będą mieli okazję zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe skupione wokół aktualnych wyzwań, przed którymi stoją społeczeństwo i gospodarka.

        

 

Bloki tematyczne:

·        Sekcja filozofii, kulturoznawstwa i religioznawstwa

·        Sekcja pedagogiki, psychologii i socjologii oraz alienacji rodzicielskiej

·        Sekcja nauk o bezpieczeństwie i obronności

·        Sekcja nauk ekonomicznych i prawnych


Źródło:  http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/aktualnosci/1/6752/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-spoleczenstwo-i-gospodarka_-wspolczesne-dylematy-i-

Aktualizacja:  2018-02-20 10:25:45