Wartość w Biznesie


MINIONA -

Lublin

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w Biznesie”Ekspansja przedsiębiorstw – aspekty biznesowe, finansowe i etyczne18-20 kwiecień 2018 r.Kazimierz Dolny

Konferencja „Wartość w Biznesie” to wydarzenie skupiające przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki wokół problematyki wartości w praktyce gospodarczej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie zagadnienie ekspansji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na kreowaną przez nie wartość dla otoczenia społeczno-gospodarczego.  Z czym wiąże się rozwój przedsiębiorstwa, jakie czynniki go pobudzają oraz jaki wpływ ma ekspansja przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze – to tylko część zagadnień, które planujemy poruszyć w czasie konferencji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Więcej na www.wartoscwbiznesie.pl


Źródło:  http://www.wartoscwbiznesie.pl

Aktualizacja:  2018-02-22 12:44:25