Jak żyć? Style życia w świecie niepewności


MINIONA -

Akademia Pedagogiki Specjalnej, platforma Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

IX edycja Dni Socjologii

Jak żyć? Style życia w świecie niepewności

19 - 20 kwietnia 2018

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

 

Współczesność najczęściej określana jest takimi pojęciami jak płynność (Bauman: 2000), ryzyko (Beck: 2002), sieć (Castells: 2003), czy refleksyjność (Giddens: 2001). Jak pisze Marek Krajewski (2017) cechą dominującą ponowoczesności stała się niepewność, którą należy traktować (może trochę paradoksalnie) jako coś naturalnego, nie odbiegającego od normy, funkcjonującego powszechnie i prawidłowo. Źródeł owej niepewności dopatrywać się możemy zarówno w politycznej, społecznej, jak i kulturowej sytuacji Polski i świata. Taki stan rzeczy implikuje na nowo postawienie pytania o to, jak żyć.

Organizowana przez Koło Naukowe Socjologii 2% i Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie IX Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach Dni Socjologii poświęcona będzie szerokorozumianej tematyce stylów życia w świecie ciągłej niepewności.

Podczas konferencji pragniemy przyjrzeć się przede wszystkim opowieściom zakorzenionym w empirii (wynikom badań ilościowych i jakościowych), koncepcjom teoretycznym i analizom porównawczym. Interesuje nas podejście interdyscyplinarne w badaniach nad współczesnymi stylami życia w świecie pełnym niepewności, dlatego też zapraszamy do udziału w obradach przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, pedagogów, filozofów, antropologów, etnografów, historyków i innych.

Tematyka konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się, do następujących zagadnień:

1) Czynniki determinujące różne style życia;

2) Niepewności w sferze rodzinnej i zawodowej;

3) Niepewność w związku z zagrożeniami (terroryzm, kryzysy ekonomiczne, ekologiczne);

4) Style życia jako ucieczka od niepewności lub sposób radzenia sobie z nią;

5) Style życia w świecie nowych technologii i Internetu.

 

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysłać na adres: kns2procent@gmail.com do 18 marca 2018r. –  formularz zgłoszeniowy w załączniku. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt referatu (maks. 1,5 tys. znaków ze spacjami).

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 18 marca 2018r. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem:https://goo.gl/forms/TW1o7FNmolgKHC3F2

 

 

Komitet Organizacyjny:

Koło Naukowe Socjologii 2%

Koordynator: Paulina Filipiak

Komitet Naukowy:

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

dr Iwona Zielińska

mgr Magda Prokopczuk

Kontakt:

kns2procent@gmail.com

facebook.com/kn.2procent

facebook.com/DniSocjologii

 

Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w niej zarówno w roli prelegentów, jak i słuchaczy.


Aktualizacja:  2018-02-22 13:44:00