Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów "OMatKo!"


MINIONA -

Politechnika Wrocławska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem Konferencji jest rozwój naukowy uczestników poprzez możliwość prezentacji interesujących zagadnień, wyników pierwszych badań czy dzielenie się pasją z innymi studentami. Tegoroczna edycja OMatKo!!! z pewnością będzie źródłem wielu inspiracji oraz przestrzenią do zawiązywania nowych kontaktów między ambitnymi młodymi ludźmi z różnych uczelni.

 

Wykłady/prelekcje konferencyjne przygotowują i wygłaszają uczestnicy. Istnieje także możliwość stworzenia tematycznych plakatów, które zostaną zaprezentowane podczas naszych spotkań. Zgłoszone tematy zostaną podzielone na kilka kategorii m.in. :

– matematyka teoretyczna,

– statystyka,

– matematyka finansowa,

– matematyka przemysłowa.


Źródło:  http://prac.im.pwr.edu.pl/~omatko/

Aktualizacja:  2018-02-23 21:35:02