„Znaczenie i symbolika roślin w religiach oraz nowych ruchach religijnych”


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Temat konferencji: VIII Sympozjum religioznawcze pt. „Znaczenie i symbolika roślin w religiach oraz nowych ruchach religijnych”

Data i miejsce konferencji: 20 kwietnia 2018r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5

termin nadsyłania zgłoszeń (czynne uczestnictwo): 20 marca 2018r.

Koło Naukowe Religiologów od wielu lat jest organizatorem sympozjów religioznawczych. Tegoroczne sympozjum religioznawcze będzie już ósmym. Istotnym jest, iż w sympozjach biorą czynny udział przedstawiciele naszego uniwersytetu oraz różnych jednostek naukowych z całej Polski. Sympozjum jest bezpłatne.

            Sympozja religioznawcze organizowane przez Koło Naukowe Religiologów UKSW mają charakter interdyscyplinarny: naukowcy z różnych dyscyplin naukowych spotykają się na sympozjum, aby przedstawić wyniki badań, referaty opierające się na ich zainteresowaniach badawczych. Po wystąpieniach zawsze wyodrębniony jest czas,  przeznaczony na dyskusję. Dzięki dyskusjom, uczestnicy konferencji mogą uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz pogłębiać swoją wiedzę.

            W tym roku na sympozjum poruszony zostanie temat znaczenia i symboliki roślin w religiach świata. Świat przyrody zawsze otaczał człowieka. Drzewa i rośliny często odgrywały istotną rolę w opisach stworzenia świata. W rożnych religiach i nowych ruchach religijnych niektórym roślinom przypisuje się znaczenie teologiczne. W wierzeniach animistycznych rośliny bywają utożsamiane z duchami i demonami. Temat ten umożliwi ukazanie różnych wierzeń i tradycji religijnych związanych z roślinnością, a także jest związany z międzynarodową debatą dotyczącą ekologii i podejścia różnych religii do problematyki ochrony środowiska.

 

Zgłoszenie na sympozjum musi zawierać informacje:

1.Imię i nazwisko prelegenta

2. Jednostka afiliowana: uczelnia/wydział/instytut/katedra

3. temat wystąpienia

4. nr telefonu

5. adres e-mail

6. Abstrakt (do 2 tysięcy znaków)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: sympozjum2018@wp.pl. Na ten adres e-mail mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania dotyczące sympozjum.


Aktualizacja:  2018-02-24 12:49:38