Dimensions of Business Language and Culture DOBLAC 2018 Wymiary Języka i Kultury Biznesu


MINIONA -

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska, pragnie ogłosić I międzynarodową konferencję pt.

Dimensions of Business Language and Culture

Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań
w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 

1.    gatunki języka biznesu,

2.    werbalna, niewerbalna i parawebalna komunikacja w biznesie,

3.    kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy,

4.    etyka w biznesie,

5.    rola humoru w biznesie,

6.    biznes a religia,

7.    kultury korporacyjne,

8.    zarządzanie konfliktem w biznesie,

9.    szok kulturowy,

10.  dydaktyka języka biznesu.

(zachęcamy również do zgłaszania tematów pokrewnych wpisujących się w nurt konferencji)

Każdy prelegent będzie miał 30 minut na swoje wystąpienia (20 minut
na prezentację i 10 minut na dyskusję). Językami konferencji są angielski
i polski. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy plenarni zgodzili
się wygłosić swoje wykłady podczas konferencji:

Prof. Anthony Barker  (University of Aveiro, Portugalia)

Prof. Taina Vuorela (Oulu University of Applied Sciences OAMK , School
of Business and Information Management, Finlandia)

Dr hab. Krystyna Warchał (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Dr hab. Piotr Mamet, prof. nzw. w Pol. Śl. (Politechnika Śląska, Gliwice)


Ważne daty

Termin zgłaszania abstraktów: 22 czerwca 2018

Rejestracja: 22 czerwca 2018

Potwierdzenie przyjęcia: 30 czerwca 2018

Opłata: 15 lipca 2018

Konferencja: 15-16 października 2018

Zgłaszanie abstraktów

Abstrakty opisujące temat prezentacji, liczące do 300 słów, należy ująć
w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej konferencji

https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac18pl/kontakt

do 22 czerwca 2018.


Źródło:  https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac18

Aktualizacja:  2018-06-02