III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE – WOJNA I MIGRACJE


MINIONA -

sala Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

I. Filozoficzne, polityczne i prawne uwarunkowania konfliktów zbrojnych XXI w.

II. Terroryzm, przestępczość zorganizowana, ekstremizm polityczny oraz migracje, jako zjawiska kryzysowe, mogące prowadzić do zerwania lub osłabienia więzi społecznych, jako najważniejsze współczesne zagrożenia bezpieczeństwa.

III. Socjologiczne i kulturowe uwarunkowania kreowania przemocy zbrojnej w stosunkach międzynarodowych.

IV. Ekonomiczne konteksty migracji i konfliktów zbrojnych.

V. Dylematy etyczne w kontrolowaniu procesów migracyjnych.

VI. Bezpieczeństwo i obronność w kreowaniu stosunków międzynarodowych.

VII. Współczesne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku na adres: wojna.i.bezp.milit@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika – Wojna i bezpieczeństwo” w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji:

PEŁNY UDZIAŁ DWUDNIOWY (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja,materiały konferencyjne oraz publikacja) – 350 zł

UDZIAŁ W I LUB II DNIU (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 250 zł

PRZEKAZANIE tekstu do publikacji – 150 zł Informujemy, że organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłaty konferencyjnej.


Źródło:  http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/585-wojna-i-migracje

Aktualizacja:  2018-02-27 10:18:21