IV Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „Naukowe Forum Wschodoznawcze - młodzi badacze Wschodu wobec wyzwań współczesnej nauki”


MINIONA -

Wydział Historyczny UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja przeznaczona jest dla doktorantów, których zainteresowania oscylują wokół sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej oraz kulturowej obszaru byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Celem spotkania jest prezentacja wyników badań młodych pasjonatów Wschodu oraz pokazanie wpływu ich działalności na współczesną naukę.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z całej Polski.

 

Proponowane obszary dyskusji:

  • sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i kulturowa obszaru byłego ZSRR;

·      sytuacja wewnętrzna obszaru byłego ZSRR (konflikty, wojny, zagrożenia itp.);

·      społeczeństwa państw powstałych na skutek rozpadu ZSRR (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy itp.);

·      wpływ spuścizny radzieckiej na sytuację polityczną, społeczną, gospodarczą
i kulturową obszaru byłego ZSRR,

·      historia państw byłego ZSRR i jej wpływ na współczesność.

 

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexJTWqmg7mbqo3VCM-7kN_AvZMHuZuSfIAlFSS1dAikOs16Q/viewform

oraz przesłanie abstraktu wystąpienia (do 500 znaków) na adres mailowy konferencji: forum.wschod@gmail.com.

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2018 r.

Przewidywana liczba prelegentów: 30

Czas wystąpienia: 15 minut

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski

 

Opłata konferencyjna:

 

90 zł - wyżywienie w trakcie trwania konferencji (obiad oraz przerwa kawowa).

 

Wszelkie informacje dotyczące tematyki konferencji oraz kwestii organizacyjnych prosimy kierować na maila konferencyjnego: forum.wschod@gmail.com.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1039048459603220/

Aktualizacja:  2018-03-01 09:31:21