XIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ NAUKOWYCH PRZY WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Kryminalistyków mają zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Temat przewodni tegorocznego Zjazdu to: "Prawo do prywatności w obliczu wyzwań współczesnego świata".

Celem konferencji jest analiza zagadnienia prawa do prywatności i jego ochrony w polskim systemie prawnym. Biorąc pod uwagę przemiany, jakim podlega współczesny swiat problematyka prawa od prywatności nabiera coraz większego znaczenia, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w refleksji naukowej, jak i w prkatyce. Globalizacja, postęp technologiczny, zmiany demograficzne oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w tej kwestii, to tylko niektóre z czynników, które mogą wyznaczać kierunek, w jakim powinien podążać ustawodawca.

Proponujemy, aby zagadnienia były poruszane w ramach następujących paneli: 

- PRAWA PRACY,

- KRYMINALISTYKI, 

- PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I EUROPEJSKIEGO,

- PRAWA KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO,

- PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO,

- PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO,

- PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, 

- PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO.

Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów lub słuchaczy zapraszamy doktorantów i studentów z ośrodków naukowych w całej Polsce. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji zarówno swoich referatów, jak i działalności reprezentowanych kół naukowych.

Prelegentów prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia do 30 marca 2018 roku na adres e-mail: prawo.prywatnosc.wyzwania@gmail.com. Abstrakty przesłane przez studentów oraz doktorantów muszą być dodatkowo zaopiniowane przez Opiekuna Naukowego (Opiekun Naukowy moze uczynić to poprzez złozenie podpisu wraz ze stanowiskiem bezpośrednio na abstrakcie albo wydanie osobnej opinii). Uczestnictwo bierne można zgłaszać na ten sam adres mailowy do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Po konferencji planowane jest wydanie publikacji w formie monografii naukowej.

Opłata konferencyjna w wysokości 200 zł obejmuje: materiały konferencyjne, 2 obiady, oraz ciągłą przerwę kawową, publikację w monografii pokonferencyjnej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Organizatorami.

Z poważaniem

Organizatorzy 


Aktualizacja:  2018-03-01