Forum Azja-Europa


MINIONA -

WNPiD UAM w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Relacje między Europą oraz Azją na przestrzeni ostatnich lat ulegają coraz to większemu zacieśnieniu. Zwłaszcza w wyniku zawieranych porozumień, budowy nowych połączeń infrastrukturalnych, czy też podejmowanej współpracy w sferze kultury, znaczenie Azji z punktu widzenia europejskiej polityki zagranicznej, w jej politycznym jak i gospodarczym wymiarze niewątpliwie wzrasta, a relacje z partnerami z szeroko rozumianego Wschodu ulegają intensyfikacji na szczeblu międzynarodowym zarówno w formie bilateralnych umów zawieranych pomiędzy państwami, jak również w zakresie rozwoju współpracy regionalnych organizacji funkcjonujących na obu kontynentach.

Konferencja naukowa „Forum Azja-Europa” organizowana wspólnie przez Koło Naukowe Studiów Azjatyckich UAM, funkcjonujące przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Koło Naukowe Futurum Europae, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM, odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia 2018 roku. Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję na bliższe przyjrzenie się szeroko rozumianym stosunkom azjatycko-europejskim.

Organizatorzy proponują przygotowanie referatów, których treść obejmować będzie następujące obszary tematyczne: współpracę Unii Europejskiej z państwami Azji Wschodniej i Południowej (np. relacje UE z państwami ASEAN, stosunki unijno-indyjskie, stosunki unijno-chińskie), politykę Unii Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu (np. stanowisko UE wobec kwestii palestyńskiej, misje cywilne i wojskowe w państwach Azji Zachodniej), relacje Azji Środkowej z UE (np. Unia Europejska a problem zarządzania zasobami wodnymi w Azji Centralnej, bezpieczeństwo gazowe UE wobec potencjału państw Azji Środkowej, Polacy w Kazachstanie), a także stosunki państw azjatyckich z państwami, które nie należą do UE (np. polityka Norwegii wobec Federacji Rosyjskiej, stosunki handlowe chińsko-szwajcarskie).
Serdecznie zachęcamy także do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza wymienione przez nas propozycje.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/399343763840923/

Aktualizacja:  2018-03-10