II Edycja Konferencji Naukowej Przebudzeni "Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii.”


MINIONA -

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KONFERENCJA NAUKOWA PRZEBUDZENI

11 – 13 kwietnia 2018

 

„Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii.”

 

 

Koło Naukowe Synergia, działające we wrocławskiej filii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ma przyjemność organizować już drugą edycję Konferencji Naukowej Przebudzeni! 

Konferencja Naukowa Przebudzeni wpisuje się w program cyklu wydarzeń w skład którego wchodzą również:

  • Konferencja Naukowa Seksualność Bez Tabu Zobacz więcej
  • Żywa Biblioteka wraz z wystawą twórczości osób wykluczonych społecznie.

Tematyka cyklu skupia się na aktualnych wynikach badań, praktycznych aspektach
funkcjonowania, wytworach oraz możliwości rozmowy z osobami, z różnych powodów
wykluczonymi.

Na tegorocznym spotkaniu będziemy poruszać się w kręgach współczesnej psychologii rehabilitacji i arteterapii. Ponadto zostanie zaprezentowana szeroko pojęta psychologia zdrowia.

 

Pierwsza edycja Konferencji „Przebudzeni” zorganizowana przez studentów działających w Kole Naukowym Synergia, odbyła się na Uniwersytecie SWPS 6 – 7 kwietnia 2017 roku, a jej tematem była psychologia rehabilitacji i arteterapii. Wzięło w niej udział ponad 130 osób z całej Polski.

 

Ze względu na zainteresowanie, jakim cieszyło się wydarzenie, postanowiliśmy powtórzyć je w tym roku, poszerzając jego zakres tematyczny. Dodatkowo, obok psychologii rehabilitacji i arteterapii, omówimy – komplementarną w stosunku do nich – psychologię zdrowia, która jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi współczesnej psychologii.

 

Podczas tegorocznej Konferencji zależy nam szczególnie na aspekcie praktycznym wymienionych dziedzin. Przygotowaliśmy warsztaty umożliwiające „spotkanie z praktykiem”, czyli spotkanie i praca z potrzebującymi pomocy – osobami z niepełnosprawnością, wykluczonymi społecznie, zdrowymi, chorującymi, czy chcącymi zmienić styl życia, by zapobiec problem zdrowotnym.

 

DZIEŃ PIERWSZY

TEMAT: psychologia zdrowia

PLAN: próba nawiązania interdyscyplinarnego dialogu w celu poszukiwania nowych metod oraz zastosowań wyżej wymienionych gałęzi psychologii.

 

DZIEŃ DRUGI

TEMAT: rehabilitacja psychologiczna.

PLAN: dyskusja o codziennym funkcjonowaniu, problemach i wyzwaniach w życiu osób z niepełnosprawnością, na przykładzie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Panelistami będą specjaliści z dziedziny psychologii rehabilitacji, osoby reprezentujące różne instytucje udzielające wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnością (np. fundacje i stowarzyszenia), oraz

“w-skersi” – czyli osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, które prowadzą bardzo aktywny tryb życia.

 

DZIEŃ TRZECI

TEMAT: Nowe zastosowania arteterapii. Ze szczególnym uwzględnieniem filmoterapii oraz teatroterapii.

PLAN: Projekcja filmu Cinema Albert (stworzonego przez osoby doświadczające bezdomności) oraz spektakl Teatru Integracyjnego EUFORION, w którym występują osoby doświadczające choroby psychicznej.

 

 

Zakres tematyczny:

Arteterapia wizualna

Biblioterapia

Choreoterapia

Drama

Filmoterapia

Muzykoterapia

Terapia zajęciowa

Neurorehabilitacja

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, osób z doświadczeniem choroby psychicznej i wykluczonych,

Nowe odkrycia rehabilitacji psychologicznej w badaniach naukowych

Nowe zastosowania rehabilitacji psychologicznej w praktyce

Bezdomność

Psychologia zdrowia w kontekście chorób cywilizacyjnych

Nowe odkrycia psychologii zdrowia w badaniach naukowych (badania podłużne w psychologii zdrowia)

Nowe zastosowania psychologii zdrowia w praktyce

Terapia poznawczo-behawioralana (CBT)

Aktywność fizyczna i zachowania siedzące

Promocja zdrowia


Źródło:  http://konferencja-przebudzeni.com.pl

Aktualizacja:  2018-03-05 22:23:52