Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Muzea - nauka, edukacja, popularyzacja"


MINIONA -

Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, JuraPark Solec
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja skierowana jest głównie do młodych badaczy, firm i instytucji zajmujących się geoturystyką, ale także popularyzacją nauk przyrodniczych. W czasie konferencji pragniemy poruszyć kwestie znaczenia współczesnego muzealnictwa w podejmowaniu interdyscyplinarnych badań nad przeszłością krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Problem krajobrazu kulturowego pragnęlibyśmy przybliżyć w kontekście uwarunkowań ekologicznych. Konferencja stanowić ma także refleksję nad postępem badań paleontologicznych i paleośrodowiskowych na ziemiach polskich na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak i rozwoju muzealnictwa w tym czasie. Organizatorem konferencji jest Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim, działające przy JuraParku Solec. Konferencja będzie miała miejsce dnia 29 kwietnia br. Na terenie JuraParku Solec. Wydarzenie to stanowić będzie jednocześnie część obchodów jubileuszu 10-lecia Muzeum. Po konferencji przewidujemy opublikowanie wybranych tekstów na łamach Przeglądu Geologicznego.

W trakcie konferencji pragniemy poruszyć kwestie:

·         Roli muzeów w aktywizacji lokalnych społeczności,

·         Sposobu popularyzacji nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży,

·         Przyszłości muzeów paleontologicznych, geologicznych i archeologicznych w Polsce,

·         Współpracy instytucji naukowych, muzeów, samorządów i prywatnych przedsiębiorstw w prowadzeniu badań i popularyzacji ich wyników,

·         Osiągnięć polskiego muzealnictwa ostatniej dekady,

·         Edukacji ekologicznej w placówkach muzealnych,

·         Interdyscyplinarności badań nad dawnym środowiskiem przyrodniczym, zarówno w ujęciu geologicznym, jak i historycznym.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 50 zł. Dla uczestników sesji posterowej zaś 30 zł. Opłata pobierana będzie przy punkcie rejestracji uczestników konferencji.
W przypadku uczestnictwa w sesji posterowej Organizator nie pokrywa kosztów wydruku plakatu. Termin przyjmowania zgłoszeń (w obu przypadkach) mija 10 kwietnia 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na Facebooku i stronie internetowej JuraParku Solec, albo pod adresami:

·         https://docs.google.com/forms/d/1KsEiJs36KEEfQAYaRjfEEMDn7Xv6zpzaR3XIVWjD3dY/edit (Formularz zgłoszeniowy dla prelegentów)

·         https://docs.google.com/forms/d/1E1fORRJTFXIEW7UmrTwdVE94XyxTvd9vI2mrITyqStg/edit (Formularz zgłoszeniowy do sesji posterowej).

 

W przypadku przesłania większej ilości propozycji referatów i posterów, niż przewidziano w planie konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania części z nadesłanych zgłoszeń.


Źródło:  https://www.facebook.com/konferencja.muzea.juraparksolec/

Aktualizacja:  2018-03-06 21:30:13