GARBAGE STUDIES - kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci


MINIONA -

Wydział Historyczny UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

      Zygmunt Bauman, odwołując się do rozpoznań Mary Douglas na temat brudu, definiuje śmieć jako to, „co nie jest na swoim miejscu”. Nie można byłoby mówić o śmieciach, gdyby nie przeświadczenie o istnieniu porządku. Bauman twierdził również, że „pozbywamy się śmieci w najradykalniejszy i najskuteczniejszy sposób: nie patrzymy na nie, sprawiając, że stają się niewidzialne, i nie myślimy o nich, sprawiając, że stają się nie do pomyślenia”*. Na przekór temu stwierdzeniu przedmiotem naszych zainteresowań uczyniliśmy przedmioty na co dzień niezauważalne, zniszczone, niemodne, brzydkie, przestarzałe, ale czy bezwartościowe?

​       Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad wielowymiarowym zagadnieniem śmieci prowadzona z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin „śmieć” można rozumieć dosłownie – jako rzecz zużytą lub zniszczoną, przeznaczoną do wyrzucenia. W tym ujęciu interesuje nas, co rzeczywiście dzieje się z przedmiotami, których się pozbywamy, w jaki sposób są one zagospodarowywane – jak są wyrzucane, zbierane i wykorzystywane przez innych ludzi, składowane, segregowane oraz poddawane recyklingowi. Przedmioty te mogą stanowić również bezpośrednie zagrożenie dla życia i środowiska. Z drugiej strony śmieci można potraktować mniej dosłownie, jako kategorię społeczną i kulturową. I tak na przykład, śmieć zdaje się być użyteczną metaforą na to, co zbędne i niepotrzebne, czego przejawem są różnego rodzaju wykluczenia społeczne. Śmieć może być też zręcznym narzędziem oporu i kontestacji otaczającej nas rzeczywistości. Wreszcie, śmieć jako kategoria sama w sobie jest zróżnicowana społecznie i kulturowo. Dodatkowo, organizując niniejszą konferencję chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnej interdyscyplinarnej dyskusji na temat wpływu śmieci (a w zasadzie tego, co z nimi robimy) na środowisko i czekającą nas przyszłość.

 

​W ramach konferencji proponujemy podjęcie następujących zagadnień: 

  • śmieci jako zróżnicowana kategoria tworzona kulturowo

  • śmieci jako kategoria marginalizacji społecznej

  • śmieci jako produkt uboczny produkcji i konsumpcji

  • śmieci, czyli rzeczy

  • śmieci w naukach przyrodniczych

  • śmieci w naukach o przeszłości

  • śmieci w sztuce


Źródło:  https://garbagestudies2018.wixsite.com/home

Aktualizacja:  2018-03-07 03:19:54