Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania - OKN


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Genes” wraz z Sekcją Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bobo” mają zaszczyt zaprosić na pierwszą organizowaną wspólnie ogólnopolską konferencję naukową!

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – al. Niepodległości 53, Poznań.

Stale wzrastająca w Polsce liczba przestępstw z nienawiści popycha nas do refleksji na temat tego, czym jest dyskryminacja, jak rozpoznawać jej przejawy i jak jej zapobiegać. Pragniemy pochylić się nad zachowaniami dyskryminacyjnymi jako problemem systemowym i mechanizmem wykluczenia całych grup społecznych, ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową czy status materialny.  

Proponowane obszary tematyczne:
- zakaz dyskryminacji w aktach prawa międzynarodowego, 
- zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
- dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia,
- dyskryminacja w różnych środowiskach: w pracy, w szkole, w Internecie,
- zasada równego traktowania oraz przejawy jej łamania,
- przestępstwa z nienawiści,
- mowa nienawiści,
- środki ochrony przed dyskryminacją.

Konferencja odbywa się w ramach Dni Antydyskryminacji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY:
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł (nr konta podamy wkrótce).
Udział bierny jest bezpłatny. Na życzenie wystawiamy zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza do 23 MARCA:
https://goo.gl/forms/aE3vK4cAPcFOJ6DX2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić 1000-1500 znaków.
Do teksu należy dołączyć bibliografię.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

W panelu eksperckim konferencji wystąpią m.in. pracownice i pracownicy naukowi oraz działacze i działaczki w dziedzinie praw człowieka, których sylwetki przedstawimy już wkrótce.

Kontakt z organizatorami: dniantydyskryminacji.poznan@gmail.com

Organizatorzy:
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" - UAM
Sekcja Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono"

Patroni honorowi:
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Roman Budzinowski
Miasto Poznań
Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Fundacja Mili Ludzie
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe: Mobbing się nie opłaca
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
OIRP Poznań
Kampania Przeciw Homofobii
Zrzeszenie Prawników Polskich
MamyGłos

Patroni medialni:
Inspiracja dla Prawnika
Pokój Adwokacki
Edukacja Prawnicza

Wspierają nas:
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Roman Budzinowski
Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka Partnerska


Źródło:  https://www.facebook.com/DniAntydyskryminacji/

Aktualizacja:  2018-03-08 13:45:08