Baśnie w świecie kina. Druga odsłona


MINIONA -

Zakład Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kiedy: 02 czerwca 2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
Organizator: Zespół Badań Nad Motywami Baśniowymi w Kinie

Zespół Badań Nad Motywami Baśniowymi w Kinie ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską studencko-doktorancką Konferencję Naukową pt.
Baśnie w świecie kina. Druga odsłona
która odbędzie się 02 czerwca 2018 r. roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem, zwłaszcza filmoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, medioznawców, psychologów, socjologów i pedagogów.


Podczas naszej sesji poruszymy kwestię obecności baśni w świecie filmu. Zastanowimy się nad zjawiskiem euhemeryzacji oraz licznych trawestacji baśni w kinie. Przeanalizujemy kulturowe i ekonomiczne czynniki wpływające na obecną popularność baśni filmowej.

Patronat medialny: Ostatnia Tawerna https://ostatniatawerna.pl/


Proponowany zakres tematyczny:

→ ekonomiczne uwarunkowania popularności baśni w kinie

→ kulturowe źródła mody na filmy oparte na baśniach

→ trawestacje i gry intertekstualne w filmowych adaptacjach baśni

→ tradycyjne teksty a ich nowe interpretacje

→ klasyczna baśń jako produkt

→ odbiorca filmowych baśniach

→ baśń w przestrzeni nowych mediów

→ inne

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Zgłoszenia zawierające dane osobowe, adres e-mail, oraz abstrakt (max. 250 słów) prosimy przesyłać na adres: motywy.basniowe@gmail.com do dnia 30 kwietnia 2018 r. Decyzję o przyjęciu ogłosimy 6 maja 2018 r.


Aktualizacja:  2018-05-24