III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim"


MINIONA -

Instytut Filologii Słowiańskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Ukrainistów UWr

zapraszają na

III Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim


Termin konferencji: 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Pocztowa 9

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów przede wszystkim studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem oraz innymi obszarami nauk. Mile widziani są również uczestnicy z innych ośrodków naukowych polskich oraz zagranicznych. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez studentów ukrainistyki, jak i studentów innych specjalności i kierunków, którzy zajmują się tematyką ukraińską. Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ich integrację ze środowiskiem studenckim.

Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:


- Współczesny język ukraiński: leksykologia, gramatyka, lingwodydaktyka;
- Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego;
- System prawny na Ukrainie;
- Zagadnienia pedagogiki i psychologii w kontekście ukraińskiego  systemu edukacji;

- Problematyka gospodarczo-ekonomiczna Ukrainy;
- Dzieje Ukrainy;
- Kultura ukraińska wczoraj i dziś;
- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie;

 

Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 01.04.2018 na adres: oukrainieuwr@gmail.com

Temat i treść referatu winny być skonsultowane z opiekunem naukowym.  

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko:
2. E-mail:
3. Numer telefonu:
4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
5. Kierunek i rok studiów:
6. Potrzebny sprzęt techniczny:
• rzutnik multimedialny – tak/nie
• komputer – tak/nie
7. Temat referatu:
8. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 03.04.2018.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku


Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

Dr Sylwia Wójtowicz

mgr Olga Kowalczyk
Paulina Korneluk


Źródło:  https://web.facebook.com/events/1656306087751980/

Aktualizacja:  2018-03-13